söndag 22 april 2018

Folkvalt organ och myndighet

Sametinget bildades i syfte att förbättra de svenska samernas möjligheter som ursprungsfolk att bevara och utveckla sin kultur. Sametinget invigdes 1993.

Dubbla roller
Sametinget i Sverige är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament. Sametingets organisation liknar kommunernas, där det också finns politiker och tjänstemän.

31 ledamöter
De 31 ledamöterna i Sametingets plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. Drygt 8 300 av Sveriges förmodade 20.000-35.000 samer har hittills registrerat sig i Sametingets röstlängd. (Det finns inga säkra siffror, bara olika beräkningar av antal samer i Sverige.)

Samernas ställning
Sametinget  stimulerar intresset för samiskt deltagande i samhällsfrågor och politik och bidrar långsiktigt till att stärka den samiska identiteten. 1977 slog Sveriges riksdag fast att samerna är ett urfolk i Sverige. 2010 fattade riksdagen beslut om förändringar i grundlagen från och med 2011. En av ändringarna innebär att samerna även erkänns som ett folk i Sverige. Ett urfolk har kulturella rättigheter medan ett folk även har politiska rättigheter.

Övergripande mål
Det övergripande målet för Sametinget enligt sametingslagen är att verka för en levande samisk kultur och ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna kultur.

Myndighet
Sametinget har en offentligrättslig ställning som myndighet under regeringen. De samiska frågorna berör flera olika departement. Sametingets huvudkansli finns i Kiruna. Sametinget har lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Höga krav
Som statlig myndighet måste Sametinget följa riktlinjerna i regleringsbreven från staten samt ett stort antal lagar och förordningar. Den senaste lagändringen i Sametingslagen (SFS 1992:1433) tydliggör gränsdragningen mellan Sametingets politiska del och den myndighetsutövande delen. En ny bestämmelse har införts som i korthet innebär att förvaltningsfrågor ska handläggas i nämnder eller av styrelsen, och inte i plenum.

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2014-10-24

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenySametinget
MenySametinget
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?