tisdag 24 april 2018

Miljö

Alla tjänar på att vi värnar om vår miljö. Hållbar utveckling betyder att både vi och kommande generationer ska kunna bruka naturresurserna.


Höga miljövärden
Ekologisk långsiktighet och hushållning med naturresurserna är en central del i den samiska kulturens utveckling och fortlevnad. Ekologiskt och ekonomiskt bärkraftiga samiska näringar är den bästa garantin för att bevara de höga miljö- och kulturvärden som finns i fjäll- och skogsområdena. De samiska näringarna bygger till stor del på orörd natur och ett nyttjande av förnybara naturresurser. Näringarna är beroende av att miljön inte skadas.

Rennäringen
Rennäringens intressen sammanfaller ofta med miljövårdens. Miljöbalken 3:5 säger:

  • Områden av riksintresse för rennäringen skall skyddas.
  • Mark- och vattenområden skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande.

I naturresurslagen klassas rennäringens viktigaste områden som riksintressen. Exempel på sådana platser är samlingsplatser och svåra passager längs flyttlederna.

Läs mer om rennäringen som riksintresse här

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2014-01-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenyRennäring
MenyRennäring
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?