söndag 22 april 2018
fjällnejlika
Foto: Marie Enoksson.

Sametingets språkarbete

En av Sametingets lagstadgade uppgifter är att leda det samiska språkarbetet. Arbetet är organiserat i en språkavdelning för rådgivning och expertkunskap och i Samiskt språkcentrum med ansvar för utåtriktade aktiviteter och språkrevitalisering.

Språkavdelningens arbete
Språkkonsulenternas arbete på språkavdelningen utgörs till stor del av ord- och grammatikvård. Man handlägger språkfrågor och besvarar frågor från allmänheten. Information om språklagen och andra språkfrågor. I arbetet ingår också rådgivning, viss översättning (internt), korrekturläsning, faktasökning och forskning, samt granskning och revidering av ortnamn. Sametinget kan förmedla uppgifter om tolkar och översättare till myndigheter och andra vid behov.

Gemensamt språkarbete i Norden
Sedan 1974 har det funnits en samisk språknämnd (SGL) där alla samiska språkvarieteter varit representerade. SGL lades ner 2011 eftersom den inte klarade av att möta dagens behov och utmaningar, mest på grund av för lite resurser. Under 2013-2014 bedrev de tre Sametingen i Norden ett gemensamt projekt för att omorganisera språksamarbetet, Sámi Giellagáldu-projektet. Projekttiden har tagit slut (juni 2014) och just nu finns inget samnordiskt språkorgan. Från och med oktober 2014 samarbetar Sametingets språkkonsulenter med språkkonsulenterna på Sametinget i Norge rörande det gemensamma terminologiarbetet tills en ny lösning kommer om ett samnordiskt språkorgan.

Ortnamnsrådet
Sametinget är representerat i Ortnamnsrådet. En arbetsgrupp bildades 2006 av Sametinget, SOFI och DAUM med uppgift att dra upp riktlinjer för samverkan kring det samiska ortnamnsarbetet, bestämma arbetsgång och upparbeta regelverk för granskningen av samiska ortnamn.

Minoritetsspråkslagen
Samiska språket har fått ett officiellt erkännande i de nordiska länderna genom att dessa infört samiska språklagar. Den 1 april 2000 blev samiskan (alla varieteter) erkänd som officiellt minoritetsspråk i Sverige. En ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller från 1 januari 2010. Förvaltningsområdet för samiska omfattar 19 kommuner i norra Sverige.

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2014-11-20

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenySpråk
MenySpråk
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?