söndag 22 april 2018
modell av badjaneapmi
Foto från utställningsmonter, Murman Arkitekter.

Parlamentsbyggnad

Redan när Sametinget etablerades diskuterades frågan om ett eget sametingshus. Den 8 oktober 1993 beslutade plenum att Sametingets huvudkansli skulle placeras i Kiruna. 2004 konkretiserades planerna på en egen parlamentsbyggnad men stadsflytten satte käppar i hjulen. Men  så här tio år senare finns äntligen en reserverad tomt i det nya Kiruna.

Perssons löfte
Dåvarande statsminister Göran Persson gav ett löfte om ny sametingsbyggnad på socialdemokraternas distriktskongress i Boden den 27 mars 2004. Fastighetsverket (SFV) fick ett uppdrag att utreda frågan om ny sametingsbyggnad. Utredningen presenterades den 1 april 2005. Regeringen fattade därefter beslut att låta SFV gå vidare med en arkitekttävling baserad på det programmet och en projektkostnadsram på 150 miljoner. Byggnaden skulle andas samisk kultur och identitet och bli en viktig symbolbyggnad och samlingspunkt för alla samer.

Arkitekttävling 2006
111 bidrag kom in och ställdes ut i Kiruna och Stockholm. Fem bidrag gick vidare och i april 2006 korades vinnaren. Det blev bidraget BADJÁNEAPMI ritat av Murman arkitekter i Stockholm. Under 2006 blev planerna för kirunaflytten mer konkreta och samtidigt fick vi ett regeringsskifte. Det försenade den ursprungliga tidplanen.

Olika bud om tomtplacering
LKAB och Sametinget hade ett möte i oktober 2006 för att diskutera eventuella alternativ till placering av parlamentet. LKAB motsatte sig att det skulle byggas något på tomten "Sågverksarbetaren". Det gjorde i sin tur att projektägaren Statens fastighetsverk drog tillbaka sin ansökan om medel till byggnadsprogram hos finansdepartementet, med motiveringen att en av förutsättningarna i programmet just var den aktuella tomten. Under ett besök i Kiruna i september 2007 gav statsrådet Eskil Erlandsson dock besked om att regeringen avser att fortsätta arbetsprocessen med sametingsbyggnadens placering i Kiruna.

Tomt i nya Kiruna
Representanter för LKAB, Kiruna kommun och Sametinget har tillsammans med arkitekten Hans Murman diskuterat kriterier som exempelvis mikroklimat, närhet till kommunikation och service, vegetation, trafikangöring och marklutningsförhållanden. Först utsågs en ny tomt vid Luossavaaras sluttning, men efter många om och men beslutade kommunfullmäktige istället att välja det nordöstra alternativet för det nya Kiruna. Och eftersom Sametinget vill ha närhet till service och ligga synligt i ett nytt centrum, har Kiruna kommun föreslagit en ny tomt invid Kirunas nya centrum i närheten av Tuolluvaara.

Öppning för andra
Eftersom det varit svårt att sätta ner foten om var parlamentsbyggnaden egentligen ska ligga, och inga medel avsatts i regeringens budget än, har det skapat förhoppningar hos andra kommuner. Både Jokkmokks kommun och Arvidsjaurs kommun har framfört nya inviter till Sametingets styrelse.

Tomt i Tuolluvaara
Sametinget har själv begärt att det nya parlamentet ska ha ett centrumnära läge. Den nya tomt som kommunen nu erbjuder ligger på en sluttning invid de gamla gruvtornen. Trots nuvarande industriområde går det ändå lätt att tänka sig att det kan bli en vacker plats där Hans Murmans skapelse får breda ut sig med natur på båda sidor och en fin utsikt över den nya framväxande staden. Sametingets styrelsen är positiv till tomten men vill avvakta LKAB:s markundersökningar innan man skickar in en skrivelse till regeringen.

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2014-10-09

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenySametinget
MenySametinget
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?