tisdag 24 april 2018

Renars hälsa

Sametinget samarbetar med Svenska Djurhälsovården, Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Sveriges Lantbruksuniversitet för en bättre veterinärservice för rennäringen.

Studie om renar
Efter utbrotten av allvarliga ögoninfektioner bland renar år 2009 gjordes en studie om renhälsa. I studien tittade man på olika aktörers roll när det gäller renars hälsa och jämförde med andra djurslag.

Slutsatser
Även om renar i allmänhet uppfattas som friska djur, upplever både renägare och lokala veterinärer en brist på kunskap och centralt ansvar. Det finns även en oro för nya sjukdomar till följd av ett varmare klimat.

Samarbete för god djurhälsa
Sametinget arbetar vidare med förbättrad djurhälsa för ren. Svenska djurhälsovården och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) ansvarar för genomförandet, i samarbete med andra berörda organisationer. Samarbetet har resulterat i en webbsida om rensjukdomar, veterinärrådgivning, vidareutbildning av veterinärer och test av system för att fortlöpande följa hälsoläget för renar. Det är angeläget att säkerställa god djurhälsa och därmed god djurvälfärd och produktion i rennäringen.

Kontakt
Sören Långberg, tel 0952-340 01, mobil 070-256 41 30
eller e-post: soren.langberg(at)sametinget.se

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2014-02-28

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenyRennäring
MenyRennäring
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?