tisdag 23 januari 2018

Sametingets kansli

Sametingets huvudkansli finns i Kiruna. Vi har även kontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Kanslichef
Sametingets kansli består av ett 50-tal statliga tjänstemän. Den högste tjänstemannen är kanslichefen som ska förse Sametingets styrelse med underlag för beslut och verkställa styrelsens beslut. Kanslichefen ska se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt.

Avdelningar
Direkt under kanslichefen finns kanslichefens stab. Kansliet är uppdelat i tre avdelningar:

  • Avdelning för ekonomi & administration
  • Avdelning för språk-, kultur- och Samiskt Informationscentrum (SIC)
  • Avdelning för samiskt näringsliv, miljö och samhälle

Verksamhet
Sametingets verksamhet spänner över vitt skilda områden som samiskt näringsliv, rennäring, rovdjursfrågor, landsbygdsutveckling, samhällsplanering, miljö och klimat, utbildning och forskning, främjande av samiska kulturyttringar och traditionell kunskap, kulturarvsfrågor, litteraturfrågor, språklig rådgivning, språklig revitalisering, metodutveckling, gränslöst samiskt samarbete, mänskliga rättigheter, minoritetsfrågor, internationella urfolksfrågor samt information om samer och samiska förhållanden. 
 

Våra kontor:

Kiruna
Kanslichefen, avdelningscheferna för ekonomi och kultur, den centrala administrationen, den ekonomiska förvaltningen, kulturavdelningen, delar av näringslivsavdelningen och kanslichefens stab är placerade på huvudkontoret i Kiruna, liksom handläggningen för Interreg delprogram Sápmi och Landsbygdsprogrammet.

Jokkmokk
På lokalkontoret i Jokkmokk finns en lulesamisk språkkonsulent, en samisk bibliotekskonsulent och två näringshandläggare. En handläggare för landsbygdsprogrammet arbetar också i Jokkmokk. De har sina kontor på Ájtte fjäll- och samemuseum, där också Samernas bibliotek finns.

Tärnaby
I Tärnaby arbetar tre personer med bland annat ansvar för riksgränsstängsel och tjernobylersättningar. Den sydsamiske språkkonsulenten och två språkkonsulenter som tillhör Samiskt språkcentrum, har sitt kontor på Industrivägen bredvid busstationen.

Östersund
På lokalkontoret i Östersund arbetar enhetschefen för Landsbygdsprogrammet och två projektledare, en för Livsmiljöprogrammet Eallinbiras och en för statistikprojektet. Där finns Samiskt Informationscentrum (SIC) och Samiskt Språkcentrum, samt webbredaktören för minoritet.se. Sametingets lokalkontor ligger på andra våningen i Samernas Hus/Gaaltije (f d tullkammaren).

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2014-12-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenySametinget
MenySametinget
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?