torsdag 22 mars 2018

Registrering av partier inför valet

Valmyndigheten registrerar samtliga partier eller sammanslutningar som vill delta i sametingsvalet. Nya partier/sammanslutningar måste visa ett dokumenterat stöd av minst 50 personer som finns upptagna i röstlängden.

Registrering
Alla grupper, partier eller liknande sammanslutningar som vill delta i ett val måste anmäla sig och sina kandidater till Valmyndigheten senast den 15 mars 2013.

Tre kandidater
Partiet måste anmäla minst tre kandidater. Alla kandidater måste ge sitt tillstånd att anmälas och finnas med på en valsedel. Blankett för tillstånd (en så kallad förklaring) finns på Valmyndighetens webbplats (se länk till höger).

Om valsedlarna
De partier som anmält sig och sina kandidater får sina valsedlar upptryckta av Valmyndigheten. På valsedlarna trycks namnet (beteckningen) på gruppen, partiet eller den liknande sammanslutningen och namnen på de anmälda kandidaterna. En grupp, parti eller en liknande sammanslutning kan anmäla kandidater till en eller flera listor.

Distribution av valsedlar
Valsedlarna finns i alla vallokaler och skickas hem till alla väljare tillsammans med röstkortet/ytterkuvertet. Dessutom får grupperna, partierna eller de liknande sammanslutningarna valsedlar att själva distribuera. Om en grupp, parti eller liknande sammanslutning har flera listor med olika kombinationer av kandidater så trycks lika många av varje lista. Önskar någon grupp, parti eller liknande sammanslutning beställa fler valsedlar utöver detta får de själva betala för dessa valsedlar. Mer information finns på Valmyndighetens webbplats (se länk till höger).

Inga blanka valsedlar
Vid val till Sametinget finns inga blanka valsedlar. Detta har sin förklaring i att alla partier måste registrera sig på förhand för att ställa upp i valet. Det går inte, som vid allmänna val, att uppmana väljare att skriva ett partis namn på en blank valsedel. Vid val till Sametinget finns varken blanka valsedlar eller valsedlar med enbart namn på grupp, parti eller liknande sammanslutningar. Detta har sin förklaring i att alla partier måste registrera sig på förhand för att ställa upp i valet.

Valbarhet

Vid val till Sametinget finns tre krav för att vara valbar:

  • att ha rösträtt i valet till Sametinget
  • att vara svensk medborgare och
  • att vara anmäld kandidat för ett registrerat parti

Väljarna får inte skriva till ytterligare namn på en valsedel och på så sätt personrösta på någon annan kandidat än de som beslutats av partiet.

Kontakta Valmyndigheten för mer information!

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2013-04-17

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenySametingsval
MenySametingsval
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?