söndag 22 april 2018

Manin galgá jienastit?

Sámediggi Ruoŧas lea ráđđeaddi doaibma Ruoŧa politihkalaš doaimmas. Demokratiijas mearrida eanetlohku. Veahádagas hárve lea vejolašvuohta beassat demokráhtalaš searvegottiide. Sámediggi gávdno addin dihte jiena sámiide. Don válljet gii galgá ovddastit du.

Sámediggi lea sámiid jietna Ruoŧas. Go ii jienas de diktá iežáid válljet politihkalaš ovddasteddjiid. Jus jienastat de du jietna gullo ja de válljet Sámedikki politihkalaš geainnu.

Sámedikki válgalávdegoddi ávžžuha du váikkuhit ovdáneami – du jietna dahká earu!

Forum oaiviliidda
Lahtut Sámedikkis govveda sámi servodaga. Mis leat sierra duogáš ja vásáhusat. Nanu Sámedikkiin lea buoret vejolašvuohta oaččuhit rievdadusaid. Seammás Sámediggi lea sadji sierra oaiviliidda, demokráhtalaš orgána. Ságastallan ferte joatkkit visot sámiid buori dihte.

Jienastit
Válgabeaivi lea sotnabeaivvi miessemánu 19 beaivvi 2013. Du válgaáššebáhpirat sáddejuvvot du boastačujuhussii njuolga válgaeiseválddis.

 

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2012-11-02

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenySametingsval
MenySametingsval
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?