fredag 25 maj 2018
President Barroso on Europe 2020
© European Union 2013 - EP

Ny programperiod 2014-2020

Ett intensivt arbete pågår för att färdigställa programmen inom de fyra olika strukturfonderna för nästa programperiod 2014-2020.

EU har beslutat om en gemensam utvecklingsstrategi - Europa 2020 - med nyckelbegreppet Smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla. Europa 2020 (EU 2020) ersätter tidigare EU-strategier som Lissabonstrategin och Göteborgsagendan.

Sammanhållning inom EU
EU:s sammanhållningspolitik har som mål att bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom EU. Den syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikhet mellan människor. Dess främsta instrument är strukturfonderna och sammanhållningsfonden, som omfattar drygt en tredjedel av EU:s budget eller cirka 350 miljarder euro och utgör ett verktyg för hela EU och Sveriges arbete med att skapa hållbar regional tillväxt.

Partnerskapsöverenskommelse
Den svenska partnerskapsöverenskommelsen kommer att fungera som den övergripande strategin för ESI-fonderna genomförande i Sverige:

  • Partnerskapsöverenskommelsen ska beskriva Sveriges prioriteringar inför programperioden 2014-2020.
  • Partnerskapsöverenskommelsen ska även lägga grunden till förbättrad samordning mellan fonderna och undvika överlappning dem emellan. Allt detta i syfte att nå ett mer effektivt programgenomförande och ett sammantaget bättre utfall av insatserna.
© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2015-01-16

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenyNäring
MenyNäring
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?