fredag 25 maj 2018

Kungörelse Interreg Nord 2014-2020

På uppdrag av regeringen har ett preliminärt utkast till europeiskt territoriellt samarbetsprogram Interreg Nord 2014 - 2020 tagits fram av Norrbottens Länsstyrelse.  Interreg Nord 2014-2020 är ett program som syftar till att skapa gränsöverskridande strukturer och mötesplatser som bidrar till gränsregional utveckling och gemenskap.

Har du synpunkter?
Enligt direktivet och nationell lagstiftning om miljöbedömning av vissa planer och program ansvarar Norrbottens länsstyrelse för miljöbedömning av Interreg Nord programmet. I arbetet med miljöbedömning har Länsstyrelsen i Norrbottens län biståtts av KontigoAB och Språkfabriken AB. Allmänheten ges nu möjlighet att studera dokumenten och ge sina synpunkter.

InterregNord 2014-2020 programutkast och miljöbedömning kommer att finnas synlig för allmänheten under tiden 2013-10-21 – 2013-11-21 på Norrbottens Länsstyrelsens webbsida www.lansstyrelsen.se/norrbotten och på Interreg Nords hemsida www.interregnord.com 

Länsstyrelsen i Norrbottens län behåller sig rätten att göra justeringar och kompletteringar i programmet innan den skickas till regeringen den 25-11-2013.

Kontaktperson på Norrbottens länsstyrelse är Kairi Pääsuke kairi.paasuke@lansstyrelsen.seeller Iiris Mäntyranta iiris.mantyranta@lansstyrelsen.se

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2014-01-28

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenyNäring
MenyNäring
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?