fredag 25 maj 2018

Samisk matvision

Regeringen har uppdragit åt Sametinget att synliggöra den samiska matproduktionen och matkulturen i enlighet med visionen för Sverige - det nya matlandet. Genom uppdragen har Sametinget tilldelats särskilda ekonomiska medel.

Samisk mat har sitt ursprung i en jägar- och samlarkultur som senare övergått till tamrenskötsel i kombination med jakt och fiske. Matkulturen utmärks av naturliga säsongsvariationer och styrs av den periodvisa tillgången till ren, älg, fisk, fågel och småvilt, bär, örter och växter.

Ekologiskt och klimatsmart
Balanserad näringslivsutveckling sker genom småskaliga ekologiskt och socialt hållbara lösningar, iakttagande av biologisk mångfald, lokal förvaltning av naturresurser och ansvarsfull konsumtion. Hållbar ekonomisk tillväxt sker med klimatsmart teknik, effektivt naturbruk och miljövänlig resursförbrukning.

Hållbar livsmiljö
För att stärka den samiska matkulturens ställning är det nödvändigt med en revitalisering av samisk matkultur så att den kan både bevaras och utvecklas för framtiden. En grund för den samiska matens goda kvalitet är ren natur och en livskraftig och hållbar samisk livsmiljö.

Helhetssyn
Samisk traditionell kunskap, árbediehtu, är vägledande för utveckling av samisk mat. Det är en kunskap, som bygger på en helhetssyn och samverkan mellan människa och natur. Urfolk världen över understryker att makten över den kunskap man äger ska bibehållas hos folket självt. En revitalisering av samisk mat innebär att makten över markerna, naturbruket, maten och matpriset ska öka.

Temaområden
De två temaområden inom vilka Sametinget formulerar sin matvision och ser behov av särskilda satsningar är: Hållbar näringslivsutveckling och Samisk matkultur.

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2015-01-15

Bilaga om samisk mat

Artiklar från Sametingets bilaga i DN, NSD, ÖP, VK m fl 2014

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenyNäring
MenyNäring
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?