tisdag 24 april 2018

Vad är samisk kultur?

En av Sametingets huvuduppgifter är att verka för en levande samisk kultur. Sametinget har ansvaret att fördela statliga kulturmedel till samisk kultur. Det är så mycket som ska rymmas inom begreppet "samisk kultur".

Ett dilemma är att definiera vad som räknas som samisk kultur. Enligt det västerländska synsättet menas ofta "de sköna konsterna" musik, dans, teater och konst när man talar om "kultur". De flesta samer räknar även in de samiska näringarna i det samiska kulturbegreppet. Rennäringen räknas exempelvis av tradition som en samisk kulturbärare. Kulturmedel går även till media och idrott.

Medel från staten och Samefonden
De statliga kulturmedlen uppgår till 14,5 miljoner per år. Den summan har varit densamma sedan 1993. Av dessa medel ska 700 000 enligt regleringsbrevet gå till samisk biblioteksverksamhet och 5,5 miljoner ska gå till samisk teaterverksamhet. Förutom statsbidraget tillkommer ca. 5 miljoner från Samefonden till samisk kultur och samiska organisationer.

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2014-02-25

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenyKultur
MenyKultur
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?