söndag 22 april 2018

GÅLLEGIELLA – Nuorttarijkaj sáme giellaguddnebálkká

GÅLLEGIELLA – Nuorttarijkaj sáme giellaguddnebálkká juogeduvvá gudát bále tjavtjan 2014, sámeministarijt ja sámedikkepresidentajt jahkásasj tjåhkanimen Helsingforsan. Giellaguddnebálkká juogeduvvá aktugattjajda jali organisasjåvnåjda Vuonan, Svierigin, Suoman jali Gárjjelin sámegielav åvddånahttem.

Gållegiella - Nuorttarijkaj sáme giellaguddnebálkká l ásaduvvam sámeministarijs ja sámedikkepresidentajs Vuonan, Svierigin, Suoman. Guddnebálkká juogeduvvá fert nuppát jagev, vuostasj bále jahke 2004. Guddnebálkká stuorrudak la 15 000 euro.

Giellaguddnebálkká ulmme
Giellaguddnebálkká ulmme l, gielav åvddånahttet ja várjjalit Vuonan, Svierigin, Suoman ja Gárjjelin.

Gut máhttá giellaguddnebálkáv oadtjot?
Giellaguddnebálkká juogeduvvá aktugattjajda, juohkusijda, organisasjåvnåjda, siebrijda ja institusjåvnåjda gudi li arvusmahttám sámegielav tjálalattjat, njálmálattjat jali ietjá láhkáj.
Gájklágátja álggaga ma åvddånahtti gielav vieleduvvi. Guddnebálkká máhttá juogeduvvat.

Oajvvada åhttsev!
Viesádijt, organisasjåvnåjt, institusjåvnåjt ja fábmudagájt Vuonan, Svierigin, Suoman ja Gárjjelin máhtti nammadit åhttsev giellaguddnebálkkáj 2014. Buvte tjálalasj oajvvadusáv
bálkkávuojtten aktan tjálalasj tjielggidusájn 1-2 biele. Sáddi oajvvadusáv åvddål moarmesmáno 30. biejve 2014.

Guládallamdiehto árvustallamjuohkusij:

Gollegiella – árvustallamjuogos
Sámediggi/Saamelaiskäräjät
SAJOS
99870 Anár/Inari, Finland

Tel: +358 108 393 100
E-poassta: info@samediggi.fi

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2014-03-20

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenyPress
MenyPress
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?