fredag 25 maj 2018

Nya landsbygds-programmet

Sveriges förslag till nytt landsbygdsprogram för perioden 2014-2020 väntar på EU-kommissionens godkännande. Vi räknar med att de kommer göra detta under juni 2015. Totalt omfattar programmet 36 miljarder kronor och den svenska medfinansieringen uppgår till 59 %.

Länsstyrelserna, Sametinget och Jordbruksverket arbetar vidare med förberedelserna. Under våren och sommaren kommer det att hållas informationsmöten om vilken typ av stöd som kan sökas och till vad. Håll utkik på Sametingets hemsida och annonser i lokal media.

Den senaste informationen (januari -15) vi har är:

Stöd för att utveckla småföretag och arbetstillfällen

I september 2015 öppnar Landsbygdsprogrammet för ansökningar av investeringsstöd för rennäringen. Du kommer också att kunna söka investeringsstöd för annan verksamhet än jordbruk, trädgård och rennäring. Det kan då gälla att bredda verksamheten på landsbygden, att skapa och utveckla småföretag och också arbetstillfällen. Exempel på detta kan vara anläggningar och tjänster för turism, investeringar inom förnybar energi, tillverkning, förädling av råvara, hantverk och omsorgsverksamhet. Det kan också vara anläggningar och tjänster inom området häst- och andra sällskapdjur.

Här nedan hittar du regeringens förslag på vilka företagsstöd du kommer att kunna söka under programperioden och när de öppnar. Det kan komma att ändras. Mer detaljer om stöden kommer efter hand som vi vet mer.

De här företagsstöden kommer du att kunna söka från september 2015:

  • investeringsstöd till jordbruk, trädgård och rennäring
  • förädlingsstöd
  • investeringsstöd för jobb och klimat (inkl. andra samiska näringar)

Projektstöd

Kompetensutveckling och rådgivning  

Kompetensutveckling och rådgivning är till för att skapa ökad konkurrenskraft för landsbygdsföretag, bättre service, och att förbättra kompetensen inom miljö och klimat. Det syftar också till att öka kompetens inom jordbruk, skog, trädgård och rennäring samt till att utveckla små företag inom andra näringar. Det ska leda till fler jobb och utveckling av lokal service vilket främjar den lokala utvecklingen.

Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd 

De här stöden syftar till att göra natur- och kulturmiljöer tillgängliga för allmänheten och för att skapa en bättre lokal service. Det kan vara att ge landsbygden tillgång till bättre infrastruktur genom att bygga ut bredband, bättre vägbelysning och mindre vägar samt fler pendelparkeringar. 

Förutom lokal service finns också möjlighet att söka stöd för idrotts- och fritidsanläggningar, vilket bidrar till att stärka landsbygdens attraktivitet.

Du kommer att kunna söka de här projektstöden från september 2015:

  • stöd till investeringar i småskalig infrastruktur
  • stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden 
  • stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och för turistinformation 
  • stöd till utveckling av natur- och kulturmiljö

De natur- och kulturmiljöstöd för vallar och renstängsel och som baserats på areal, som fanns i förra programmet är borttagna, men ett nytt stöd kommer för restaurering av samiska visten/bosättningar. Detta stöd är en typ av investeringsstöd och kommer att vara sökbart först 2016.

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2015-01-16

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenyNäring
MenyNäring
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?