tisdag 24 april 2018

Teoretisk bakgrund

För dig som är intresserad finns här en utförligare förklaring av syfte, frågeställningar och målsättningar med jämställdhetsprojektet.

Bakgrund

Sametinget har under 2014 och även under tidigare jämställdhetsprojekt under 2000-talet beslutat att särskilt inrikta arbetet på normer, attityder och värderingar. Detta beslut grundar sig på vad som framkom av 1990-talets och 2000-talets samiska jämställdhetsprojekt och forskning som skett av samer och på uppdrag av samer (Maria Udén, Andrea Amft, Jorunn Eikjokk, Rauna Kuokkanen, Asta Balto m fl).

Läs gärna "Rapport om samiska kvinnors delaktighet" som ger en bra bild av vad som gjorts i det samiska jämställdhetspolitiska fältet och vilken forskning detta arbete stött sig på.

Metodval

Sametingets val av metod i Making Space Sápmi ansluter till forskningen vid Sami Allaskuvla samt vad global urfolksforskning med genusperspektiv kommit fram till. Making Space Sápmi är format som starten till ett självforskningsprojekt där samer själva tar ansvar för att beskriva och definiera sina egna sociala normer, synliggöra inre hierarkier samt att diskutera normer och förändring med respekt för varandras olika åsikter och erfarenheter.

Dekolonisering

Urfolk som arbetar med dekolonisering menar att det är en viktig del i processen att själva definiera frågorna och begreppen och börja skapa sig en självbild och en problemformulering fri från koloniserande definitioner. För att samer skall kunna arbeta med jämställdhetsfrågor och genusnormer på ett sätt som bottnar i det samiska, behövs en ökad kunskap om hur genusnormer fungerar, samt i att definiera vad som är samiskt.

Seglingsveckan

Under seglingsveckan 2015 kommer tre seminarier hållas som skall ge deltagarna en kunskapsgrund att stå på för att gå vidare med det arbetet. Den rapport som kommer att skrivas kan användas av Sametingets politiker, kansli och av samiska intresseorganisationer för det fortsatta arbetet med normer, attityder och värderingar kring kön och sexualitet samt av jämställdhetsarbete och genusfrågor i en samisk kontext.

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2015-01-16

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenySametinget
MenySametinget
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?