tisdag 24 april 2018

Rennäring som riksintresse

Rennäringen räknas som ett riksintresse liksom exempelvis mineralresurser, kulturmiljövård och friluftsliv. 

Riksintresse blev ett lagstadgat begrepp 1987. Att något klassas som riksintresse innebär att staten har starkare ställning gentemot kommunen med möjligheter att ingripa om inte kommunen tar hänsyn till riksintresse i sin planering.

Miljöbalken
I 3 kap 5 § miljöbalken står det att "mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen... ...skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande. Områden som är av riksintresse för rennäringen ... skall skyddas mot åtgärder..."

Status som riksintresse
Viktiga områden som kan ha status som riksintressen är flyttleder, övernattningsbeten, naturliga samlingsställen, svåra passager, speciella betesområden, områden kring anläggningar samt renhagar.

Utpekade riksintressen
Jordbruksverket beslutade 2005 att föreslå områden av riksintresse för rennäringen inom Norrbottens och Västerbottens län, men valde att inte lämna något förslag rörande Jämtlands län. Sametinget är sedan 2008 sektorsmyndighet. 2009 har Sametinget fattat beslut angående riksintressen i Jämtland och Västernorrlands län.

Dokument
Riksintressen redovisas som kärnområde, strategiska platser och funktionella samband. På varje samebys sida finns ett dokument som anger vilka riksintressen som finns i den aktuella samebyn. Se vidare under Underlag för planer i vänstermenyn.

För frågor och mer information
Sametingets GIS-expert Peter Benson, tel. 0980-780 55.

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2014-01-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenyRennäring
MenyRennäring
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?