fredag 25 maj 2018

Urfolksdagen den 9 augusti

Den nionde augusti varje år firas den internationella urfolksdagen.

FN:s generalförsamling beslöt år 1994 att urfolkdagen skulle firas varje år under det så kallade urfolksårtiondet 1994-2004. År 2004 proklamerade FN ett andra urfolksårtionde för ett fortsatt arbete för förbättrat internationellt samarbete. 22-23 september 2014 kommer en världsomfattande urfolkskonferens att hållas i New York.

Ursprungsfolken är nästan alltid i konflikt med staterna och har svårt att vinna stöd för sina krav. Dessa folk har inte bestämt gränserna eller skapat länderna som vi känner dem i dag. Därför har de vänt sig till Förenta nationerna och där fått stöd.

Den nionde augusti 1982 träffades för första gången "The UN Working Group on Indigenous Populations of the Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights” – en arbetsgrupp inom FN som skulle lyssna på ursprungsfolkens problem och arbeta för deras mänskliga rättigheter. Sedan 2002 träffas representanter för ursprungsfolk årligen i Permanent forum. Det är ett särskilt FN-organ för ursprungsfolk. Dess första ordförande var samen Ole Henrik Magga från Kautokeino, professor och tidigare sametingspresident i Norge.

Cirka 300 miljoner människor i 70 länder tillhör ursprungsfolken. Oftast är de i minoritet men i Bolivia, Guatemala och Peru utgör de hälften eller mer av ländernas invånare. I USA, med en befolkning på 290 miljoner människor, bor omkring 1,6 miljoner personer som räknas som ursprungsfolk i landet – indianer, inuiter och hawaiianer. Runt om i hela världen finns tusentals andra ursprungsfolk och etniska minoriteter. Deras historia har många likheter och därför är den nuvarande situationen likartad på flera håll i världen. Samerna är aktiva medlemmar i flertalet globala forum och internationella organisationer som kämpar för att förbättra situationen för oss själva och andra.

Den internationella arbetsorganisationen ILO antog 1989 konvention 169 om ursprungs­­folkens rättigheter. Den har ännu inte ratificerats i Sverige, däremot i Norge och Danmark. Flera länder i Latinamerika har hittills godkänt ILO-konventionen. För att bereda väg för Sveriges anslutning till konventionen har Sverige regeringar utrett frågan om samernas rätt till mark och vatten, frågan om jakt- och fiskerättigheter, och gjort en översyn av Sametinget och dess organisation. Men ännu har ingenting hänt.

 

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2014-08-07

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenyPress
MenyPress
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?