tisdag 24 april 2018
Foto: Carl-Johan Utsi.

Traditionell kunskap

Det är av stor vikt att dokumentera den traditionella, samiska och ofta "tysta" kunskapen. Det finns en koppling mellan den traditionella kunskapen och hållbart nyttjande av biologisk mångfald.

I vår tid har mycket gammal kunskap gått förlorad om hur man försörjer sig och överlever i ett hårt och kargt klimat med de förutsättningar som står till buds. För att förhindra att även det som fortfarande går att dokumentera försvinner, pågår nu ett flertal pilotprojekt.

Mycket att lära

Det gamla sättet att göra saker på har oftast varit både miljövänligt och ekologiskt hållbart. Vi har mycket att lära oss om vårt kulturarv och våra förfäders förhållningssätt till natur, djur och miljö.

Utredning som grund

Sametinget har tillsammans med Centrum för Biologisk Mångfald gjort utredningen ”Traditionell kunskap och sedvänjor inom den samiska kulturen - relaterat till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald” (Per Mikael Utsi). Utredningen finns att läsa i lågupplöst pdf-format i högerspalten. Den tryckta versionen kan beställas från Sametingets kansli i Kiruna.

Pilotprojekt

Med utgångspunkt i utredningen har Centrum för Biologiskt Mångfald (CBM) och Sametinget under 2007 och 2008 ställt medel till förfogande för pilotprojekt för dokumentation av den lokala samiska traditionella kunskapen. (Klicka på länken i högerspalten för att läsa mer om de projekten.) Pilotprojekten ligger till grund för en större flerårig satsning på kartläggning, dokumentation, upprätthållande och överföring av samisk traditionell kunskap.

Nationellt program
Centrum för biologisk mångfald (CBM) har på uppdrag av regeringen initierat ett ”nationellt program för lokal och traditionell kunskap relaterad till bevarande och hållbart nyttjande av biologiskt mångfald”. Bakgrunden till programmet är bland annat konventionen om biologiskt mångfald och särskilt artikel 8j som handlar om traditionell kunskap i förvaltandet av biologisk mångfald. I regeringsbeslutet framhölls vikten av ett nära samarbete med Sametinget. Detta samarbete har resulterat i ett särskilt delprogram kallat det samiska initiativet vars mål är att det samiska samhället utifrån egna prioriteringar tar initiativet att dokumentera samisk traditionell kunskap och naturresursanvändning.

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2014-11-27

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenyKultur
MenyKultur
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?