söndag 22 april 2018

Sámi Giellagáldu

De tre Sametingen i Norden har bedrivit ett gemensamt projekt för att omorganisera språksamarbetet, kallat Sámi Giellagáldu-projektet. Sámi Giellagáldu var organisatoriskt underlagt Samiskt Parlamentariskt Råd. Det finska Sametinget har haft huvudansvaret för arbetet. Projekttiden har nu tagit slut.

Ett interreg-projekt
Projektet startade i januari 2013, och projektperioden löpte ut i juni 2014. Det finansierades huvudsakligen av EU:s Interreg Nord IV-program, delprogram Sápmi. De tre sametingen, Lapin liitto i Finland, och Troms og Nordland Fylkeskommune bidrog med finansiering. Under projekttiden har sametingen arbetat för att centret ska få fast finansiering, men ännu inte lyckats.

Verksamhet
Tanken var att Sámi Giellagáldu skulle ha det yttersta ansvaret för språkliga frågor och förmedla språktjänster direkt till användarna. Centrets uppgift: Att utveckla det nordiska språksamarbetet och stärka det samiska språkets ställning i Norge, Finland och Sverige. Sámi Giellagáldus verksamhet omfattade språkutveckling, godkännande av terminologi, ortnamn, språknormering och information om språkliga frågor.

Fem språk
Projektet jobbade med fem samiska språk: syd-, lule-, nord-, enare- och skoltsamiska. Det fanns fem språkkommittéer med mandat att fatta beslut angående terminologi, normering och ortnamn.

Decentraliserad organisation
Sámi Giellagáldu är inte och var inte en fysisk institution. De anställda tillhörde administrativt sett de respektive sametingen. Projektet hade tolv anställda, varav nio språkkonsulenter.

Kontakt: info(at)giellagaldu.com

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2014-08-27

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenySpråk
MenySpråk
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?