fredag 25 maj 2018

Delprogram Sápmi

Gränserna ska inte vara ett hinder för utveckling och integration i Europa. Genom INTERREG IV A Nord Sápmi prioriteras gränsöverskridande arbete bland samer.

Delprogramområdet Sápmi omfattar:
  • Lapplands, Norra Österbottens och Mellersta Österbottens landskap i Finland
  • Nordlands, Troms och Finnmarks, Nor- och Sörtröndelags fylken samt del av Hedmark fylkeskommun (Elgå Reinbetesdistrikt) i Norge
  • Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt del av Dalarnas län (Idre samebys område) i Sverige.
Vad krävs?
  • Minst två sökande parter
  • Projektet ska ha ett gränsregionalt mervärde
  • Ansökan skall följa programmets innehåll (strukturfondsförordning, regelverk etc.)
  • Projektet får inte snedvrida konkurrensen - måste vara förenligt med de s.k. statsstödsreglerna
  • Projektet måste ligga utanför den ordinarie verksamheten - det ska finnas ett mervärde
  • Projektet måste ha en profil vad det gäller det samiska språket
  • Medfinansieringen ska vara ordnad

Finansiering
Grundprincipen i INTERREG är samfinansiering. Till nationell offentlig medfinansiering räknas medel från statliga organ, kommuner och landsting.

Budget Interreg
Hela Interreg IVA Nord räknar med en total budget på 74 007 340 euro, varav 33 966 446 euro är EU-medel och 17 274 940 euro är Norges del.

Budget delprogram Sápmi

För delprogram Sápmi satsas 4 349 845 euro i EU-medel. Till detta kommer 2 342 224 euro i nationell finansiering. Graden av medfinansiering är 65 %. Norge satsar 3 649 636 euro i programmet. Totalt inklusive Norge är fördelningen 10 341 705 euro för Interreg IVA Nord Sápmi under hela perioden 2007-2013.

Medel till förstudier 
Det finns möjlighet att söka medel till förstudier. Använd den särskilda blanketten.

Blanketter
Blanketter, ansökningstider och övrig information finns på www.interregnord.com© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2014-03-19

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenyNäring
MenyNäring
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?