tisdag 24 april 2018
kvinna och renar

Jämställdhets-integrering

Sametinget har tillsammans med 17 andra myndigheter fått medel till att jobba med jämställdhetsintegrering under 2014. Arbetet bygger på förslag i tidigare rapporter som vi gjort.

Målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Målet antogs i bred politisk enighet 2006 utifrån propositionen Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken (prop. 2005/06:155).

Det jämställdhetspolitiska målet har fyra delmål:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande.
  • Ekonomisk jämställdhet.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Läs mer om jämställdhetspolitiken

JiM-projektet
Under 2013 och 2014 har 18 myndigheter fått ett särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering; Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM). Målet är att myndigheternas verksamhet ska utvecklas så att de ännu bättre bidrar till att uppnå det jämställdhetspolitiska målet. En av de myndigheter som deltar i JiM-projektet är Sametinget. Vi har fått särskilda medel till det arbetet.

Jämställdhetsintegrering
Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas. Därför ska jämställdhets-perspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Sametinget har tidigare bedrivit jämställdhetsprojekt och utgår i JiM-projektet från de behov som tidigare framkommit. Läs mer

Sametingets mål
Sametinget har valt att främst rikta jämställdhetsarbetet mot två av regeringens jämställdhetspolitiska mål: en jämn fördelning av makt och inflytande och ekonomisk jämställdhet. De utvecklingsbehov vi definierat i vår handlingsplan är:

  • Vi vill arbeta mer med att förändra attityder, värderingar och normer i det samiska samhället.
  • Vi vill bli bättre på att införliva jämställdhetsperspektivet i alla beslut som fattas på Sametinget.
  • Vi vill att kvinnors roll i samhället ska stärkas genom deras engagemang för de samiska näringarna. Kvinnor ska på samma sätt som män uppmuntras till att bedriva renskötsel.
  • Vi vill verka för att organisationer och personer som söker verksamhets- och projektbidrag, aktivt ska arbeta med att öka jämställdheten.
  • Vi vill verka för att fler män ska gå kurser i samiska och söka korttidsstudiebidrag. 

Olika slags aktiviteter genomförs under 2014 och 2015. Dessa berör både Sametingets personal och det samiska samhället. En förändring som genomförts är att vi till vårt årliga möte med samebyarna inbjuder både en kvinna och en man att representera samebyn.

Inbjudan till samtalsgrupper

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2015-01-08

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenySametinget
MenySametinget
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?