fredag 25 maj 2018
försäljning
Funderar du på hur du ska utveckla ditt företag? Foto: Marie Enoksson.

Landsbygds-programmet

OBS! Landsbygdsprogrammet för perioden 2007-2013 håller på att avslutas. Några nya ansökningar tas inte emot.

Övergripande mål
Landsbygdsprogrammets åtgärder finansieras både från EU:s budget och nationellt. Under programperioden 2007-13 satsas totalt 35 miljarder kronor. Det övergripande målet för landsbygdsprogrammet är samma som för den svenska landsbygdspolitiken, det vill säga att främja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Detta mål omfattar en hållbar produktion av livsmedel, sysselsättning på landsbygden, hänsyn till regionala förutsättningar och hållbar tillväxt. Landskapets natur- och kulturvärden ska värnas och den negativa miljöpåverkan ska minskas.

Sametinget stödmyndighet
Landsbygdsprogrammet finansieras till ungefär hälften av EU och hälften av varje enskild medlemsstat. Från och med januari 2007 är Statens Jordbruksverk förvaltningsmyndighet för programmet. Länsstyrelserna och Sametinget är stödmyndigheter som handlägger inkomna ärenden och fattar beslut. Samiska projektägare och företag ska vända sig till Sametinget. Regelbunden information om landsbygdsprogrammet kan du få om du prenumererar på Jordbruksverkets nyhetsbrev via deras hemsida.

Sametingets genomförandestrategi
Sametinget har en genomförandestrategi för hur företags- och projektstöd, stöd till kompetensutveckling och utvald miljö ska fördelas för att nå bästa effekt. Denna strategi bygger på det näringspolitiska handlingsprogrammet som utarbetats i samråd med samiskt näringsliv, ideella organisationer m fl och antagits av plenum. Ansökningarna prioriteras efter hur de bidrar till att uppfylla målen i genomförandestrategin.

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2015-01-15

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenyNäring
MenyNäring
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?