söndag 22 april 2018

Rennäringens markanvändning

Sametinget ska medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas, särskilt rennäringens intressen. Här finns information om rennäringen och samebyarnas markanvändning.

Främja rennäringen
Enligt miljöbalken (1998:808) är det länsstyrelsens ansvar att sammanställa, tillhandahålla och distribuera de planeringsunderlag som behövs för samhällsplanering. Det är Sametingets ansvar att främja rennäringens intressen. Därför producerar vi enkla planeringsunderlag i form av färdiga kartor som du kan ladda ner. Här finns också ytterligare information om renskötsel.

Allmän information
Observera att kartor, skrivna redovisningar och annan bakgrundsfakta ger en allmänt hållen information. Kartorna visar samebyarnas markanvändning under ett normalt renskötselår. De kan användas för enklare tillståndspliktiga ärenden. Eftersom förutsättningarna för renskötseln varierar från år till år, får gränser till olika områden inte tolkas alltför bokstavligt.

Samebyarna
På samebysidorna publiceras även andra relevanta dokument som Sametinget har tillgång till. Det gäller till exempel riksintressen och eventuella tidigare skrivna markanvändningsredovisningar. För djupare och mer aktuell kunskap krävs kontakt med berörda samebyar. Kontaktuppgifter till samebyarna finns här.

För frågor och mer information
GIS-handläggare Peter Benson, tel. 0980-780 55.

 

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2014-06-23

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenyRennäring
MenyRennäring
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?