torsdag 22 mars 2018

Sameröstlängd

För att bli upptagen i sameröstlängden ska du uppfylla två kriterier. Det ena är att du anser dig vara same. Det andra är att du på  något sätt gör sannolikt att du eller någon av dina föräldrar, eller någon av dina far- eller morföräldrar talade samiska i hemmet (bifoga gärna en förklaring). Om du har en förälder som blivit upptagen tidigare hänvisar du till denne istället. För att ha rätt att rösta i nästa val måste du anmäla dig före den 20 oktober 2016.

Skriv ut blankett
Klicka på länken för vald blankett till höger på denna sida. Skriv ut blanketten, fyll i dina uppgifter, skriv under och posta den till Sametingets kansli, Box 90, 981 22 Giron/Kiruna.

Beställ blankett
Om du inte kan skriva ut blanketten, skicka ett e-mail med namn och adress till kansli@sametinget.se med texten ”Jag vill ha blanketten till sameröstlängden skickad till mig”. Eller ring 0980-780 30 och beställ en blankett. Uppge på vilket språk och glöm inte namn och adress!

Vilka blir upptagna i sameröstlängden?

  • Om du har en förälder som är eller har varit upptagen i sameröstlängden räcker det med att ange förälderns namn.
  • Annars gäller enligt sametingslagen (1 kap. 2 §) två kriterier. Det ena är ett subjektivt kriterium, att du själv anser dig vara same. Det andra är ett objektivt kriterium som har med det samiska språket att göra. Antingen att du själv har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller att någon av dina föräldrar har eller har haft det, eller att någon av dina mor- eller farföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet. Det är alltså viktigt att du på något sätt gör sannolikt att den person du hänvisar till har kunnat samiska. På vilket sätt du gör det kan variera.

Beslut
Det är Sametingets valnämnd som fattar beslut om du kan upptas i röstlängden. Beslutet kan överklagas.

Preliminär röstlängd
En preliminär sameröstlängd upprättas senast den 15 november året före valåret. Den preliminära röstlängden hålls tillgänglig för granskning på de platser som den centrala valmyndigheten i samråd med Sametinget bestämmer. Sameröstlängden skall innehålla uppgifter om samer som tidigare varit upptagna i sameröstlängden och inte begärt att bli avförda ur den och samer som anmält sig enligt 4 § och uppfyller villkoren enligt 3 §. Närmare information annonseras i pressen och publiceras på vår hemsida.

Överklagan
Den som anmält sig men inte upptagits i den preliminära sameröstlängden kan överklaga det. Var och en som har upptagits i den preliminära röstlängden kan även överklaga att någon annan har upptagits i röstlängden. Överklagandet skall ha kommit in till länsstyrelsen i det län där Sametinget har sitt säte (Norrbottens län) senast den 15 december året före valåret. Överklagandet av beslutet om den preliminära sameröstlängden prövas vid offentligt sammanträde hos länsstyrelsen den 15 februari valåret, eller om denna dag är en lördag eller söndag, närmast följande måndag.

Slutlig sameröstlängd
Slutlig sameröstlängd ska vara upprättad senast den 1 mars valåret.

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2014-12-16

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenyPolitik
MenyPolitik
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?