söndag 22 april 2018

Korttidsstudiebidrag för studier i samiska

Sametinget ansvarar för fördelning av korttidsstudiebidrag till den som bedriver kortare studier i alfabetisering i samiska. Ansök minst en månad innan kursen börjar!

Om bidraget
Syftet med korttidsstudiebidraget är att främja det samiska språket så att samer som inte har fått möjlighet att lära sig läsa och skriva på samiska får tillfälle att lära sig det.

  • Studiebidraget är skattefritt 90,67 kronor per timme (2015).
  • Studiebidraget är inte semesterlönegrundande eller pensionsgrundande.
  • Bidraget gäller endast korta kurser. En kurs får omfatta högst 14 hela dagar eller 112 timmar. Du kan få statsbidrag för flera kurser per år, men studierna får sammanlagt omfatta högst 30 dagar eller 240 timmar per år.
  • Du kan även få bidrag för skäliga kostnader för resor, kost och logi (se Föreskrifter STFS 2008:1, 6 § och 7 §).

Vem kan söka?
En förutsättning är att du själv, eller dina föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet eller att du är upptagen i röstlängden till Sametinget.

Utbildningsanordnare 
Korttidsstudiebidrag kan lämnas om du deltar i:

  • en kortkurs vid folkhögskola eller i en studiecirkel (enligt förordningen 1991:977 om statsbidrag till folkbildningen)
  • en kortkurs vid kommunal vuxenutbildning, eller
  • en kortkurs vid Samernas utbildningscentrum.

Hur ansöker man?
Ladda ner ansökningsblanketten och fyll i den.  OBS! Kursbekräftelse och/eller kursplan från utbildningsanordnaren ska bifogas ansökan. Om du har frågor kan du kontakta vår handläggare.

Skicka ansökan till: Sametinget, Box 90, 981 22 KIRUNA.

Ansökningstider 
Du måste skicka in din ansökan senast en (1) månad före utbildningsstart.

OBS! För sommarkurser (juni, juli och augusti) ska ansökan vara Sametinget tillhanda senast den 1 maj.


Studiemål (ska anges i ansökan):

Mål 1: Samisktalande

Mål 2: Nybörjare

Mål 3: Samisktalande, fortsättning

Mål 4: Nybörjare, fortsättning

Läs mer om vad varje studiemål innehåller via denna länk

 

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2014-12-30

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenySpråk
MenySpråk
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?