tisdag 24 april 2018
mätning av cesiumhalt
Mätning av cesiumhalt i renkött. Foto: Isabella Nutti.

Tjernobyl

1986 drabbades södra Västerbotten och norra Jämtland av radioaktivt nedfall från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Sedan dess kontrolleras renkött genom ett speciellt övervakningsprogram.

Kompensation
Staten kompenserar renägarna för förluster på grund av tjernobylolyckan. Tidigarelagd slakt och utfodring av ren på vintern har bidragit till att antalet kasserade slaktkroppar minskat.

Ansökan
I högerspalten finns blanketter som renägare och samebyar ska använda vid ansökan. Öppna pdf-filen och fyll i uppgifterna i på datorn. Skriv ut blanketten. Glöm inte att skriva under innan du skickar in den till:

Sametinget
Sören Långberg
Klippen 133
924 94 Sorsele
 

Övervakningsprogram
Renkött kontrolleras sedan 1986 genom ett speciellt övervakningsprogram. Renskötselområdet är sedan 2002 indelat i två områdeskategorier baserat på föregående års provtagningsresultat. I icke-friklassade områden tas prover från samtliga slaktkroppar. Vår leverantör av laboratorietjänster heter från och med 1 april 2010 Alcontrol AB.

Vinterföda
Provtagningen är mest omfattande under vinterhalvåret. Renens vinterföda (lav) innehåller mer cesium än sommardieten (gräs, örter och löv). De slaktkroppar som har cesiumvärden över 1 500 becquerel kasseras.

Rent kött
1986 kasserades 27 000 renar. Under säsongen 2007/08 slaktades 65 223 renar i Sverige. Av dessa kasserades endast 115 stycken på grund av för hög halt av cesium-137, vilket motsvarar 0,018 %. Säsongen 2008/09 kasserades 16 renar och 2009/10 57 renar. Hittills har den effektiva halveringstiden varit i genomsnitt 6 år.

Variation mellan åren
Variationen mellan olika år beror främst på när man slaktar och var renarna har varit. En viktig faktor är i vilken utsträckning man tar ut slaktren på hösten när de flesta renar ligger lågt i värdet. Ändå kan enstaka djur ligga över gränsvärdet. Om renarna har utfodrats före slakt behöver ingen ren kasseras.

Läs mer på livsmedelsverkets hemsida om riskerna med radioaktiva ämnen i maten

 

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2014-10-06

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenyRennäring
MenyRennäring
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?